Lista rezerwowa

W związku z wyczerpaniem podstawowej liczby miejsc dostępnych w projekcie informujemy, że od dnia 18.02.2021r. formularze rekrutacyjne do projektu „Droga do zatrudnienia” przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową – bez gwarancji udzielenia wsparcia założonego w projekcie.

Uwaga !!!

Informujemy, że Fundacja Inkubator nie współpracuje z żadną firmą pośredniczą w zakresie rekrutacji uczestników do projektu oraz wyboru dla nich poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla jego uczestników, jak i organizatorów stażu/pracodawców zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych od 02.09.2020 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zachęcamy do przesyłania zgłoszeń:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 lub

– pocztą elektroniczną na adres: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału dostępnym na stronie www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.